O firmie Oferta Katalog - rekawiczki - rekawiczki sportowe - odziez skorzana Kontakt

7-12-2 ZAPYTANIE OFERTOWE


Wymiana, zabezpieczenie i ocieplenie stropu nad I pietremTresc zapytania ofertowego (wersja PDF):
Zapytanie ofertowe


Informacja o wyborze oferty
Informacje o ogloszeniu.pdf
Informacja o ogloszeniu z bazy konkurencyjnosci

Zalaczniki:
Przedmiar robot - plik PDF
Przedmiar robot - plik Excel
Formularz oferty cenowej
Opis ekpertyza 16-1
Montaz sufitu podwieszonego do wiazarow kratowych
Wymiana stropu - szkic warstw
Wzmocnienie stropu - szkic warstw
© Copyright TDH lual.pl Szczepan Wozny All right reserved.PRZETARGI / ZAPYTANIA

Projekt dofinansowany ze srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Termomodernizacja budynku dawnej Remizy wraz z wymiana zrodla ciepla
na odnawialne zrodlo oraz adaptacja budynku na cele produkcyjno-uslugowo-biurowe.

Calkowita wartosc projektu: 857.167 PLN. Dofinansowanie z Uni Europejskiej: 377.755 PLN.