O firmie Oferta Katalog - rekawiczki - rekawiczki sportowe - odziez skorzana Kontakt

7-12-1 ZAPYTANIE OFERTOWE


Wymiana okien drzwi i bramy do budynku, przebudowa otworow okiennych i drzwiowychTresc zapytania ofertowego (wersja PDF):
Zapytanie ofertowe


Informacja o wyborze oferty
Informacje o ogloszeniu.pdf
Informacja o ogloszeniu z bazy konkurencyjnosci

Zalaczniki:
Zalacznik nr 1-excel: Szczegolowy opis przedmiotu Dostawy plik excel Okna1.xlsb
Zalacznik nr 2-pdf: Szczegolowy opis przedmiotu Dostawy plik pdf Okna1.pdf
Zalacznik nr 3: Formularz oferty cenowej
© Copyright TDH lual.pl Szczepan Wozny All right reserved.PRZETARGI / ZAPYTANIA

Projekt dofinansowany ze srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Termomodernizacja budynku dawnej Remizy wraz z wymiana zrodla ciepla
na odnawialne zrodlo oraz adaptacja budynku na cele produkcyjno-uslugowo-biurowe.

Calkowita wartosc projektu: 857.167 PLN. Dofinansowanie z Uni Europejskiej: 377.755 PLN.