O firmie Oferta Katalog - rekawiczki - rekawiczki sportowe - odziez skorzana Kontakt

6-09-3 ZAPYTANIE OFERTOWE


Pelnienie funkcji kierownika budowy. Sporzadzanie dokumentacjiTresc zapytania ofertowego (wersja PDF):
6-09-3-kierownik budowy-Sporzadzanie dokunetacji.pdf


Informacja o wyborze oferty
6-09-3-kb1-pr.pdf

Zalaczniki:
audyt-karta-35398.pdf
Pozwolenie-na budowe.pdf
1-2-Projekt.pdf
22s-Projekt zagospodarowania.pdf
28s-Przekroj przez klatke inwentaryzacja.pdf
33s-pietro-ocieplenie scian i funkcja.pdf
34s-przekroj ocieplenie.pdf
35s-Technologia parteru.pdf
36s-rzut-dach.pdf
37s-elewacja-tyl.pdf
38s-elawacja front.pdf
39s-elewacje-boczne.pdf
40s-przekroj przez klatke ocieplenie.pdf
Formularz ofertowy
© Copyright TDH lual.pl Szczepan Wozny All right reserved.PRZETARGI / ZAPYTANIA

Projekt dofinansowany ze srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Termomodernizacja budynku dawnej Remizy wraz z wymiana zrodla ciepla
na odnawialne zrodlo oraz adaptacja budynku na cele produkcyjno-uslugowo-biurowe.

Calkowita wartosc projektu: 857.167 PLN. Dofinansowanie z Uni Europejskiej: 377.755 PLN.