O firmie Oferta Katalog - rekawiczki - rekawiczki sportowe - odziez skorzana Kontakt

PRZETARGI / ZAPYTANIA6-09-1 Zapytanie ofertowe
Pelnienie funkcji kierownika budowy


6-09-2 Zapytanie ofertowe
Nadzor instalacyjny i pelnienie funkcji kierownika robot instalacyjnych


6-09-3 Zapytanie ofertowe
Pelnienie funkcji kierownika budowy. Sporzadzanie dokumentacji.


7-12-1 Zapytanie ofertowe
Wymiana okien drzwi i bramy do budynku, przebudowa otworow okiennych i drzwiowych


7-12-2 Zapytanie ofertowe
Wymiana, zabezpieczenie i ocieplenie stropu nad I pietrem

© Copyright TDH lual.pl Szczepan Wozny All right reserved.PRZETARGI / ZAPYTANIA

Projekt dofinansowany ze srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Termomodernizacja budynku dawnej Remizy wraz z wymiana zrodla ciepla
na odnawialne zrodlo oraz adaptacja budynku na cele produkcyjno-uslugowo-biurowe.

Calkowita wartosc projektu: 857.167 PLN. Dofinansowanie z Uni Europejskiej: 377.755 PLN.