Notre firme Offre Catalogue 2012 Catalogue - gants - gants de sport - vetements en cuir ContactCONTACT


TDH lual.pl
Szczepan Wozny
Krolowej Jadwigi 4
59-225 Chojnow, Poland


e-mail: verkauf@lual.com.pl, tdh1@wp.pl
tel. +48 76 8181666
Telefon: 0048 76 8181666, Mobil.: 0048 602 450508destinataire:
ton prénom et nom:
e-mail:
Prioritaire:
sujet de la lettre:
contenu de la lettre:


© Copyright TDH lual.pl Szczepan Wozny All right reserved.PRZETARGI / ZAPYTANIA

Projekt dofinansowany ze srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Termomodernizacja budynku dawnej Remizy wraz z wymiana zrodla ciepla
na odnawialne zrodlo oraz adaptacja budynku na cele produkcyjno-uslugowo-biurowe.

Calkowita wartosc projektu: 857.167 PLN. Dofinansowanie z Uni Europejskiej: 377.755 PLN.