Firma Angebot Katalog 2012 Katalog - Handschuhe - Sporthandschuhe - Lederbekleidung KontaktSPORTHANDSCHUHE043 045 046
057 067 079
120 125 126
131 135 136
 
140 141  © Copyright TDH lual.pl Szczepan Wozny All right reserved.PRZETARGI / ZAPYTANIA

Projekt dofinansowany ze srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Termomodernizacja budynku dawnej Remizy wraz z wymiana zrodla ciepla
na odnawialne zrodlo oraz adaptacja budynku na cele produkcyjno-uslugowo-biurowe.

Calkowita wartosc projektu: 857.167 PLN. Dofinansowanie z Uni Europejskiej: 377.755 PLN.